Chủ nhật, 19/8/2018 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Thống kê

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong nhà trường luôn được quan tâm chú trọng, BCH Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Theo đó 100%  đoàn viên học tập Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cho cán bộ, ĐVTN là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài lý luận chính trị được duy trì, có một số đổi mới về nội dung và phương thức triển khai, như: tăng cường gắn lý luận với thực tiễn trong nội dung giáo trình, bài giảng; đưa tài liệu, nội dung giáo dục lý luận chính trị lên các trang thông tin điện tử của các cấp bộ đoàn ... Các cán bộ đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Tham gia các đợt sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm, đầu khóa học. Tiếp tục triển khai rộng chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" gắn với các tấm gương tiêu biểu có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân các  sự kiện trọng đại của đất nước, kỉ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của dân tộc, của thành phố và đất nước, qua đó đã chuyển tải những thông điệp của tổ chức Đoàn đến đông đảo ĐVTN, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống đã thể hiện được sự sáng tạo của tuổi trẻ, có giá trị giáo dục cao, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức thường xuyên, hoạt động "Thắp nến tri ân" trở thành hoạt động truyền thống được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ vào tháng 7 dương lịch hàng năm có tác dụng lớn trong việc bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh cho ĐVTTN được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hình thành nếp sống văn hóa mới trong thanh thiếu niên nhằm giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng đắn trong ĐVTN; định hướng giá trị thẩm mỹ cho ĐVTN trước những xu hướng mới liên quan đến nhu cầu, sở thích của giới trẻ, đồng thời phê phán những hành vi lệch lạc, xu hướng thiếu tích cực về lối sống của một bộ phận ĐVTN. Nổi bật là các hoạt động tham gia học tập và làm theo Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, pháp luật về hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, phòng chống ma túy..., hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư­ tư­ởng và định hướng dư­ luận xã hội trong thanh thiếu niên được tăng cường, nhất là trước những vấn đề tác động trực tiếp đến thanh thiếu niên...

Đoàn trường luôn chăm lo các hoạt động văn hóa văn nghệ như tổ chức các hội thi, hội diễn chào mừng năm học mới, mừng Đại hội Đoàn các cấp và các sự kiện quan trọng khác.

Tổ chức các chương trình giao lưu, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với SV vào đầu khóa học và thường kỳ, tiếp tục tuyên truyền, phối hợp tổ chức tốt các diễn đàn phòng chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, làm gì để nâng cao và đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học, Cao đẳng theo Chỉ thị 296 của Chính phủ và Nghị quyết 05 Ban cán sự Đảng của BGD&ĐT. Tổ chức hội nghị về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học...

Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề cho sự phát triển của công tác Đoàn trong những năm tiếp theo. Đó là nền tảng và cũng là nội dung để Đoàn trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay. 

         TIN NỔI BẬT