Chủ nhật, 17/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

Để trang bị cho cán bộ giảng viên và thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh một số nội dung cần thiết, thống nhất khi thực hiện tư vấn tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2017, Hội đồng tuyển sinh tóm tắt sơ lược những vấn đề cần thiết, tùy từng đối tượng tiếp cận cụ thể để thuyết trình khi thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết được lưu trong 

File đính kèm

         TIN NỔI BẬT