Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
          >

eoff1.jpg

eoff2.jpg


Phụ lục I

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

1.    Tài liệu bản mềm

Toàn bộ tài liệu bản mềm tải về tại địa chỉ: https://1drv.ms/u/s!An9JxA9r3sUXhaA_JHdik_hKbAW1nw?e=oHSXrN

Hoặc scan:

maqr.jpg

 

 

 

 

 

2.    Tài liệu điện tử

Truy nhập trực tiếp trên phần mềm qua website theo hướng dẫn sau:


anhweb.jpg

3.    Video hướng dẫn

Xem các video hướng dẫn tại các địa chỉ sau:

-        Thực hiện công việc: https://vimeo.com/492299719

-        Tạo mới công việc: https://vimeo.com/492299660

-        Phê duyệt công việc: https://vimeo.com/492299749

4.    Tổng đài hỗ trợ 24/7

-        Chat với nhân viên tư vấn tại địa chỉ: https://helptaskgov.misa.vn/

-        Tổng đài điện thoại trực tuyến truy cập: https://voip.misa.com.vn/


Phụ lục II

THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Khi cần thay đổi thông tin tài khoản (hiệu chỉnh thông tin, thêm mới, loại bỏ tài khoản người dùng) các đơn vị cần thực hiện như sau:

1.  Đối với trường hợp hiệu chỉnh thông tin người dùng về tên, địa chỉ email (không liên quan đến thông tin về tổ chức cán bộ như thay đổi đơn vị, chức danh) các đơn vị liên hệ trực tiếp với cán bộ hỗ trợ kĩ thuật của Công ty cổ phần Misa theo thông tin liên lạc:

-            Ông Trần Phương Tuấn, số di động 0949.668.684;

-            Bà Nguyễn Thị Mai Anh, số di động 0901.763.186;

-            Bà Nguyễn Thúy Hằng, số di động 0906.240.096.

2.  Đối với trường hợp thay đổi thông tin như thêm mới, loai bỏ tài khoản, thay đổi chức danh, đơn vị công tác của người sử dụng (hay các thay đổi liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ khác) đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tổng cục theo thông tin liên lạc:

-  Ông Đinh Bá Hiến, số di động 0961.110.225 hoặc số điện thoại 02473046666 (máy lẻ 9010);

-  Bà Dương Thùy Linh, số di động 0981.504.514 hoặc số điện thoại 02473046666 (máy lẻ 9008).

CÁC THÔNG TIN CÙNG LOẠI

TIN NỔI BẬT