Thứ bảy, 25/6/2022 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > TIN ĐÀO TẠO

- Điểm kỳ 3- CĐLT K16 : File đính kèm

- Điểm kỳ học phần thay thế - K15 và K15E: File đính kèm

- Điểm kỳ I (2021-2022) - K17 (17A; 17B, 17C; K17E; LTK17): File đính kèm

- Điểm kỳ I(2021-2022) - kỳ 3- K16 và K16E: File đính kèm

         TIN NỔI BẬT