Chủ nhật, 22/5/2022 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > TIN ĐÀO TẠO

+ Danh sách thi ngày 18-1-2022:

- Ca 1 (K17): File đính kèm

- Ca 1 (K16): File đính kèm

- Ca 2 (K16): File đính kèm

- Ca 2 (K17): File đính kèm

+ Danh sách thi ngày 19-1-2022:

- Ca 1 (K16): File đính kèm

- Ca 1 (K17): File đính kèm

- Ca 2 (K16): File đính kèm

- Ca 2 (K17): File đính kèm

- Ca 3 (K16): File đính kèm

- Ca 3 (K17): File đính kèm

- Ca 4 (K17): File đính kèm

+ Danh sách thi ngày 20-1-2022:

- Ca 1 (K16): File đính kèm

- Ca 1 (K17): File đính kèm

- Ca 2 (K16): File đính kèm

- Ca 2 (K17): File đính kèm

- Ca 3 (K17): File đính kèm

- Ca 4 (K17): File đính kèm

CÁC THÔNG TIN CÙNG LOẠI

         TIN NỔI BẬT