Thứ bảy, 25/6/2022 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > TIN ĐÀO TẠO

LỊCH THI KỲ I (2021-2022)- K16E-K17E-K17LT0001.jpg

LỊCH THI KỲ I (2021-2022)- K16E-K17E-K17LT0002.jpg

 

LỊCH THI KỲ I (2021-2022)- K16E-K17E-K17LT0003.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách thi kết thúc học kỳ I (2021-2022) đợt 1 ( từ 27/12/2021 – 02/01/2022) các lớp Cao đẳng K16E, K17E, LTK17 -  Hệ chính quy

- DS thi K16E-LT17- Ca 1, Ca2- (02-01-2022):File đính kèm

- DS thi K16E-LT17- Ca 3, Ca 4- (02-01-2022):File đính kèm

- DS thi K17E - Ca 1, Ca 2 - (02-01-2022): File đính kèm

- DS thi K17E - Ca 3, Ca 4 - (02-01-2022): File đính kèm

- DS thi K17E (09-01-2022): File đính kèm

         TIN NỔI BẬT