Thứ hai, 27/6/2022 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > TIN ĐÀO TẠO

Thi phụ HK2(2020-2021) K16-1.jpg


LỊCH THI KỲ THI PHỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020- 2021 CÁC LỚP K16 VÀ KỲ THI PHỤ K13, K14 HỌC CẢI THIỆN

+ Ngày 25-12-2021:

Danh sách phòng thi K16(25-12-2021) - Ca1, Ca2: File đính kèm

- Danh sách phòng thi K16(25-12-2021)- Ca3, Ca4: File đính kèm

+ Ngày 26-12-2021:

- Danh sách phòng thi K16(26-12-2021) - Ca1, Ca2: File đính kèm

- Danh sách phòng thi K16(26-12-2021)- Ca3, Ca4File đính kèm

         TIN NỔI BẬT