Thứ tư, 3/6/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > TIN ĐÀO TẠO
Lịch thi và danh sách thi Cao đẳng K12E và liên thông K14B

Lịch thi K12E  File đính kèm

Lịch thi K14B liên thông  File đính kèm

Danh sách thi K12E

Tôi 22/2  File đính kèm

Tối 23/2  File đính kèm

Ngày 24/2  File đính kèm

Sang 27/1 K13  File đính kèm

Tối 1/3 K12E  File đính kèm

Tối 2/3 K12E File đính kèm

Ngày 3/3 K12E  File đính kèm

Tối ngày 22/2 K14B File đính kèm

Tối ngày 23/2 K14B File đính kèm

Ngày 24/2 K14B  File đính kèm

         TIN NỔI BẬT