Thứ sáu, 13/12/2019 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
t
          THÔNG TIN > TIN ĐÀO TẠO
Danh sách thi lại học kỳ I năm học 2018-2019

Danh sách thi sáng ngày 26/01/2019 K13 File đính kèm

Danh sách thi sáng ngày 27/01/2019 K13 File đính kèm

Danh sách thi chiều ngày 27/01/2019 K12 File đính kèm

Danh sách thi ngày 27/01/2019 K14  File đính kèm

Danh sách thi sáng ngày 27/01/2019 K12  File đính kèm

 

Những sinh viên thi bị trùng thì thi tiếp ở Ca 4, mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Huyền - Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng. SĐT: 0975 30 73 72.

         TIN NỔI BẬT