Thứ ba, 19/2/2019 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > TIN ĐÀO TẠO
Thời gian thực tập tốt nghiệp cao đẳng K12 (trong giờ) chính quy và thời gian thi kết thúc môn học kỳ 5 và thực tập K12E chính quy

Nội dung chi tiết thời gian K12 (trong giờ) trong File đính kèm

Nội dung thời gian thi kết thúc môn học kỳ 5 và thời gian thực tập K12E (ngoài giờ) File đính kèm

         TIN NỔI BẬT