Thứ năm, 28/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

          TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 151/CĐTK        Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4  năm 2017
                               

V/v tuyển sinh và đào tạo Cao đẳng

hệ chính quy năm 2017 chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng cục Thống kê giao;

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác Thống kê để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030,

Năm 2017, Trường Cao đẳng Thống kê tuyển sinh đào tạo 01 lớp Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội cho con em cán bộ công chức trong ngành Thống kê các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra.

- Chỉ tiêu:       70 sinh viên.

- Hình thức:   Xét tuyển (không phải thi).

- Đối tượng:   Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Ngoài ra nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo cao đẳng hệ chính quy các ngành Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ Thông tin; Kinh tế đầu tư; Tiếng Anh Thương mại - Du lịch....

* Sinh viên được ưu tiên xét cấp học bổng khuyến khích học tập và học bổng "Vì sự nghiệp Thống kê". Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng được tiếp tục học liên thông lên Đại học hệ chính quy theo các chuyên ngành phù hợp tại trường.

Trường Cao đẳng Thống kê trân trọng đề nghị đồng chí Cục trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ công chức làm công tác thống kê tại địa phương biết thông tin để đăng ký cho con em nhập học.

Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm - Trường Cao đẳng Thống kê

Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3821.713; 0902.286.813    Website: cos.edu.vn

Email: tuyensinhcdtk@gmail.com        Facebook: facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn

Kính mong đồng chí Cục trưởng quan tâm tạo điều kiện để con em cán bộ trong ngành được theo học đúng chuyên ngành tại Trường Cao đẳng Thống kê.

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Ban BT web;

- Lưu VT, Ban TVTS.

 

(Đã ký)

TS. Nguyễn Ngọc Tú

 

 

 

         TIN NỔI BẬT