Thứ hai, 26/10/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG
Thông báo: Bắt đầu từ 27/3 tất cả sv các lớp nghỉ học cho đến khi nào có thông báo đi học trở lại và yêu cầu các em sv ở ngoại trú cùng gia đình không ra khỏi nhà ( trừ trường hợp đặc biệt) còn các em sv nội trú thì không được phép ra khỏi trường.

Thông báo: Bắt đầu từ 27/3 tất cả sv các lớp nghỉ học cho đến khi nào có thông báo đi học trở lại và yêu cầu các em sv ở ngoại trú cùng gia đình không ra khỏi nhà ( trừ trường hợp đặc biệt) còn các em sv nội trú thì không được phép ra khỏi trường.

         TIN NỔI BẬT