Thứ tư, 30/9/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO

Thông báo: Căn cứ tình hình thực tế về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận, BGH Trường Cao đẳng Thống kê đề nghị lãnh đạo các khoa, BM chỉ đạo GV chủ nhiệm các lớp báo cho SV tiếp tục nghỉ hết ngày 29/2/2020. Thứ 2 ngày mùng 2/3/2020 tập trung. Tiết 1 GVCN lên lớp. Từ tiết 2 học theon TKB.

         TIN NỔI BẬT