Thứ tư, 30/9/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG
THÔBG BÁO: Căn cứ văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho HSSV trong tỉnh tiếp tục nghỉ phòng dịch Covid-19, Nhà trường tiếp tục cho SV nghỉ từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/2/2020. Ngày 24/2 tập trung. Tiết 1 GVCN lên lớp. Từ tiết 2 học theo Thời khoá biểu

Căn cứ văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho HSSV trong tỉnh tiếp tục nghỉ phòng dịch Covid-19,  Nhà trường tiếp tục cho SV nghỉ từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/2/2020. Ngày  24/2 tập trung. Tiết 1 GVCN lên lớp. Từ tiết 2 học theo Thời khoá biểu.

         TIN NỔI BẬT