Thứ hai, 18/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

 

 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

Số: 89 /CĐTK

 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Thống kê (trường Công lập thuộc Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Các ngành đào tạo chính:

1.

Thống kê Kinh tế - Xã hội

11.

Kinh tế Đầu tư

2.

Thống kê Kinh doanh

12.

Quản trị Kinh doanh

3.

Kế toán Tổng hợp

13.

Quản trị Nhân lực

4.

Kế toán Doanh nghiệp

14.

Quản trị Du lịch

5.

Kế toán Hành chính sự nghiệp

15.

Quản trị Văn phòng

6.

Tài chính - Ngân hàng

16.

Quản trị Marketing

7.

Tài chính Doanh nghiệp

17.

Tin học Kinh tế

8.

Tài chính Công

18.

Tin học Kế toán

9.

Ngân hàng Thương mại

19.

Tin học ứng dụng

10.

Tín dụng Ngân hàng

20.

Công nghệ Thông tin

2. Thời gian đào tạo: Từ 2 đến 3 năm.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4. Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

* Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, sinh viên được tiếp tục học liên thông lên Đại học hệ chính quy theo các chuyên ngành phù hợp tại trường.

* Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm - Trường Cao đẳng Thống kê.

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02413 821 713 hoặc 0902 286 813 - 0913 186 525 - 0984 781 822

Đăng ký trực tuyến tại Website:  www.cos.edu.vn   

                                          

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Ngọc Tú

 

 

         TIN NỔI BẬT