Chủ nhật, 17/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại Tổng cục Thống kê, Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức, Đề tài cấp Bộ đã tổ chức Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình đào tạo các ngành của Trường Đại học Thống kê”. Mã số đề tài: 2.1.3-B15-16.

Tham dự buổi bảo vệ có các thành viên Hội đồng gồm:

- TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Chủ tịch Hội đồng

- ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê - Phó Chủ tịch HĐ

- PGS.TS. Bùi Đức Triệu, Đại học Kinh tế Quốc dân - Phản biện 1

- TS. Vũ Thị Thu Thủy, Tổng cục Thống kê -        Phản biện 2

- ThS. Hà Mạnh Hùng, Viện Khoa học Thống kê - Thư ký HĐ

- ThS. Hoàng Thu Hiền, Viện Khoa học Thống kê - Ủy viên HĐ

Thay mặt Ban chủ nhiệm tham dự bảo vệ có:

- TS. Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê – Chủ nhiệm Đề tài.

- TS. Nguyễn Văn Chung, Trưởng phòng Đào tạo và QLKH, Trường Cao đẳng Thống kê – Thư ký khoa học của Đề tài.

Sau phần trình bày tóm tắt “Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học” của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu chính thức đều phát biểu khẳng định đây là một đề tài rất cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, có tính ứng dụng cao, đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu chính thức đánh giá cao và đồng ý đưa vào nghiệm thu chính thức với điểm trung bình 8,52. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện để Đề tài có thể chuyển ngay vào ứng dụng thực tế.

Một số hình ảnh tại buổi Bảo vệ Đề tài:

 

capbo2 (Copy).jpg

capbo5 (Copy).jpg

capbo6 (Copy).jpg

         TIN NỔI BẬT