Thứ ba, 19/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

 

 TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG

 Số: 186 /TB-CĐTK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2018  

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

ĐỢT 2 NĂM 2018

 

           Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian và hình thức đào tạo: Tập trung 2 năm.

2. Chuyên ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

           

 

TT

 

Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Cơ bản

Chủ chốt

Ngoại ngữ

1

Lịch sử Việt Nam

Triết học

Lịch sử Việt Nam

Tiếng Anh

2

Địa lý Tự nhiên

Triết học

Địa lý Cơ sở

Tiếng Anh


3. Điều kiện dự thi:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (phù hợp);

- Nếu tốt nghiệp ngành gần phải học bổ xung kiến thức trước khi thi tuyển.

4. Thời gian:

+ Đăng ký và nhận hồ sơ: Từ ngày 16/04/2018 đến hết ngày 20/08/2018

+ Học bổ sung kiến thức và tổ chức ôn thi: Tháng 08/2018

+ Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 22 tháng 9 và 23 tháng 9 năm 2018

Chi tiết liên hệ:

-         Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Thống kê - Điện thoại: 0222.3.821.713

-         Địa chỉ: Số 568, Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh

-         ThS. Nguyễn Tài Giáp: 0984.781.822;

-         ThS. Trần Vũ Minh Hoàng: 0988.193.795.

Thông tin tuyển sinh có thể xem trên trang web: http://www.cos.edu.vn


Nơi nhận:

     - Ban Giám Hiệu;

     - Các đơn vị;

     - Các trường THPT, THCS;

     - Trang Website;

     - Lưu: VT, BM Cơ sở.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 TS. Nguyễn Ngọc Tú


 

         TIN NỔI BẬT