Thứ năm, 1/10/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG
Thông báo tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2018

 

 TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG

 Số: 186 /TB-CĐTK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2018  

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

ĐỢT 2 NĂM 2018

 

           Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian và hình thức đào tạo: Tập trung 2 năm.

2. Chuyên ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

           

 

TT

 

Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Cơ bản

Chủ chốt

Ngoại ngữ

1

Lịch sử Việt Nam

Triết học

Lịch sử Việt Nam

Tiếng Anh

2

Địa lý Tự nhiên

Triết học

Địa lý Cơ sở

Tiếng Anh


3. Điều kiện dự thi:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (phù hợp);

- Nếu tốt nghiệp ngành gần phải học bổ xung kiến thức trước khi thi tuyển.

4. Thời gian:

+ Đăng ký và nhận hồ sơ: Từ ngày 16/04/2018 đến hết ngày 20/08/2018

+ Học bổ sung kiến thức và tổ chức ôn thi: Tháng 08/2018

+ Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 22 tháng 9 và 23 tháng 9 năm 2018

Chi tiết liên hệ:

-         Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Thống kê - Điện thoại: 0222.3.821.713

-         Địa chỉ: Số 568, Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh

-         ThS. Nguyễn Tài Giáp: 0984.781.822;

-         ThS. Trần Vũ Minh Hoàng: 0988.193.795.

Thông tin tuyển sinh có thể xem trên trang web: http://www.cos.edu.vn


Nơi nhận:

     - Ban Giám Hiệu;

     - Các đơn vị;

     - Các trường THPT, THCS;

     - Trang Website;

     - Lưu: VT, BM Cơ sở.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 TS. Nguyễn Ngọc Tú


 

         TIN NỔI BẬT