Thứ năm, 28/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Trường Cao đẳng Thống kê tổ chức trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018.

Tham dự trao quyết định có tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, lao động trong trường.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thạc sỹ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính công bố các quyết định bổ nhiệm. Trong lần bổ nhiệm này, có 04 đồng chí được bổ nhiệm lại: đồng chí Nguyễn Văn Chung bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học; đồng chí Chu Thế Tiệp bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; đồng chí Ngô Diệu Lý bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Quản trị kinh doanh; đồng chí Phạm Thị Vân Anh bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh. Các đồng chí được bổ nhiệm lần đầu là: Ngô Văn Hùng - Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất ; Nguyễn Phương Thảo - Trưởng Bộ môn Cơ sở; Nguyễn Tài Giáp - Phó trưởng Bộ môn Cơ sở; Trần Hồng Nhạn - Phó trưởng Khoa Thống kê; Ngô Thị Thanh Huyền - Phó trưởng Khoa Kế toán - Tài chính; Vũ Thanh Hoa - Phó trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị.

Sau khi trao quyết định bổ nhiệm, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm. Đồng chí căn dặn các cán bộ được bổ nhiệm lại cũng như mới được bổ nhiệm lần đầu cần phải hết lòng hết sức vì công việc, đặt lợi ích của tập thể, của nhà trường lên trên lợi ích cá nhân, đặc biệt cần phải có định hướng, tư duy nhìn xa trông rộng, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý. Nhà quản lý cần luôn khách quan, công minh trong nhìn nhận, giao nhiệm vụ và đánh giá nhân viên cấp dưới. Có như vậy mới duy trì và phát huy được sức mạnh đoàn kết của tập thể.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, thạc sỹ Ngô Văn Hùng - Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của hiệu trưởng nhà trường, đồng thời hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, góp phần giữ vững và nâng cao thương hiệu của Trường Cao đẳng Thống kê!

Một số hình ảnh tiêu biểu

 

20180206_162239 (Copy).jpg

ThS. Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính công bố các quyết định bổ nhiệm


20180206_163613 (Copy).jpg

Các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm


20180206_163723(0) (Copy).jpg

TS. Nguyễn Ngọc Tú- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm


20180206_170032 (Copy).jpg

ThS. Ngô Văn Hùng - Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất phát biểu

nhân dịp nhận quyết định bổ nhiệm

 

         TIN NỔI BẬT