Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

TRUYỀN THÔNG VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ-1.jpg

 

TRUYỀN THÔNG VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ-33.jpg

 

 

                                       

[1]https://thuvienphapluat.vn/cong-dong-dan-luat/thuoc-la-dien-tu-vape-co-bi-cam-khong

[2]http://www.congdoan.vn/tin-tuc/chuyen-de-3576/su-khac-biet-giua-thuoc-la-lam-nong-va-thuoc-la-dien-tu-515234.tld - Sự khác biệt giữa thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử.

[3]Báo cáo của Tổ chức y tế thế giới về Hệ thống cung cấp Nicotin điện tử (thuốc lá điện tử)

[4]https://tytphuongtamphu.medinet.gov.vn/giao-duc-suc-khoe/tac-hai-cua-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-doi-voi-suc-khoe-c8168-92674.aspx - Tác hại của “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng” đối với sức khỏe

Trung tâm Tuyển sinh, Hợp tác & Tư vấn

 

TIN NỔI BẬT