Thứ ba, 19/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

        TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ


                Số: 181/TB-CĐTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Bắc Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2017

                                                                                                     


THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

    ĐỢT 2 NĂM 2017

          

          Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 tháng 8 năm 2017, thông tin cụ thể như sau:


1. Thời gian và hình thức đào tạo: Tập trung 2 năm.

2. Chuyên ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

           

TT

Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Cơ bản

Chủ chốt

Ngoại ngữ

1

Phương pháp Toán sơ cấp

(Ngành Toán học)

Cơ sở lý thuyết hàm số

Đại số

Tiếng Anh

2

Toán ứng dụng

(Ngành Toán học)

Cơ sở lý thuyết hàm số

Đại số

Tiếng Anh

3

Công nghệ Sinh học

(Ngành Sinh học)

Toán cao cấp thống kê

Sinh học phân tử

Tiếng Anh

4

Văn học Việt Nam

(Ngành Văn học)

Triết học

Văn học Việt Nam

Tiếng Anh

5

Hóa phân tích

(Ngành Hóa học)

Toán cao cấp II

Hóa học cơ sở

Tiếng Anh

6

Quang học

(Ngành Vật lí)

Giải tích cho Vật lí

Cơ sở Cơ học lượng tử

Tiếng Anh


3. Điều kiện dự thi:

- Đối tượng được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học: Người có bằng tốt nghiệp đại học (TNĐH) chính quy ngành đúng/phù hợp, có điểm TBCHT toàn khóa ≥ 6,5 (đào tạo niên chế), ≥ 2,2 (đào tạo tín chỉ); người có bằng TNĐH vừa làm vừa học, văn bằng hai ngành đúng/phù hợp, có điểm TBCHT toàn khóa ≥ 6,5.

- Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự thi tính từ ngày có quyết định công nhận TNĐH đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

4. Thời gian:

+ Đăng ký và nhận hồ sơ: Từ ngày 22/05/2017 đến hết ngày 30/06/2017

+ Học bổ sung kiến thức: Tháng 07/2017

+ Tổ chức ôn thi: Tháng 07/2017

Chi tiết liên hệ:

-         Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Thống kê - Điện thoại: 0222.3.821.713

-         Địa chỉ: Số 568, Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh

-         ThS Toán: Thầy Nguyễn Tài Giáp: 0984.781.822.

-         ThS Toán: Thầy Trần Vũ Minh Hoàng: 0988.193.795.

Thông tin tuyển sinh có thể xem trên trang web: http://www.cos.edu.vn


Nơi nhận:

     - Ban Giám Hiệu;

     - Các đơn vị;

     - Các trường THPT;

     - Trang Website;

     - Lưu: VT, BM Cơ sở.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

  

TS. Nguyễn Ngọc Tú

 


 

         TIN NỔI BẬT